Visuel identitet

Nogle prioriterer fra start udvikling af en fuld visuel identitet. Det er virksomhedens visuelle fremtoning på nettet, på trykt materiale og i gadebilledet. Logo, farver,billeder og skrifttyper i en stil, der helst skal være konsistent og genkendelig. Men din virksomheds visuelle udtryk repræsenterer også dig og det, du tror på, og derfor er omverdenens oplevelse af dit brand (dit image) lige så vigtig som dit personlige håndtryk, hvis du vil tiltrrække og fastholde gode kunderelationer.

Grundelementer i en visuel identitet er som regel: Logo/bomærke, farve-og typografivalg samt placering af disse i og på forskellige medier: Papirlinie, website og diverse præsentationsmateriale. Dette præsenteres klassisk i en designmanual med en beskrivelse af idégrundlag for designstil og brandinghensigt.