Visual identity

Er du en start-up uden det store økonomiske råderum? / Er du etableret og har brug for hjælp til forbedringer og ændringer? / Har du brug for hjælp til udvikling af dit brand på de sociale medier?

En visuel præsentation på diverse trykte og digitale medier udvikles ofte huhej og lidt tilfældigt. Men med lidt indsigt og vejledning fra TYPE 10 har du mulighed for at planlægge resultatet bedre. Du investerer således fremadrettet i din profil, i stedet for at skulle bruge tid og økonomi på at ændre og tilrette senere hen.

Grundelementer i en visuel identitet er som regel: Logo/bomærke, farve-og typografivalg samt placering af disse i og på forskellige medier: Papirlinie, website og diverse præsentationsmateriale. Dette præsenteres klassisk i en designmanual med en beskrivelse af idégrundlag for designstil og brandinghensigt.

Hvorfor?

En visuel identitet er virksomhedens visuelle fremtoning på nettet, på trykt materiale og i gadebilledet. Logo, farver,billeder og skrifttyper i en stil, der helst skal være konsistent og genkendelig. Men din virksomheds visuelle udtryk repræsenterer også dig og det, du tror på, og derfor er omverdenens oplevelse af dit brand (dit image) lige så vigtig som dit personlige håndtryk, hvis du vil tilrrække og fastholde gode kunderelationer.