Freelancing

EIVA A/S udvikler og sælger både hard- og software til overvågning og undersøgelse af hav og havbund. Der leveres specialudstyr og uddannelse i systemerne verden over, og kompetencen er dansk.

Jeg arbejder som fast freelancer for EIVA A/S og har fornøjelsen af stor bredde i opgavetyperne. Jeg arbejder udfra designmanual for Eivas visuelle identitet på marketingopgaver. På softwareudviklingen er det opgaven at etablere en linie i oplevelsen, der tilgodeser såvel en bred brugerskares forskelligartede behov som virksomhedens ønske om tydeligere og mere ensartet grafisk genkendelighed på tværs af applikationer og udviklingsmiljø’er.

Se… Software user interfaces

Se… Vektor illustrationer

E-learning portal

Se…Software brandingelementer

Colorspecs o.lign